IKEA:s leverantörer

IKEA försöker precis som många andra stora företag balansera mellan billig och etisk tillverkning. De vill givetvis arbeta med leverantörer som erbjuder så låga priser som möjligt. Samtidigt så ökar pressen på att de som tillverkar produkterna som sedan säljs på IKEA får tillräcklig ersättning för sitt arbete. 350 av IKEA:s leverantörer ligger i Kina och dessa framställer ca 22 % av det som IKEA säljer till sina kunder. För att kontrollera så att villkoren i fabrikerna är korrekta besöker IKEA leverantörerna minst en gång per år. Möbeljätten har omkring 40 granskare och utvecklare som jobbar med sociala frågor i Kina. De kontrollerar också så att produkterna framställs på ett miljömässigt hållbart sätt. När det gäller löner så finns det i huvudsak två typer av löner för arbetare i Kinas fabriker, minimilön och marknadslön. Minimilönen är oftast den som är störst av dessa. Om man jämför lönerna mellan en arbetare som står vid ett fabriksband och specialiserad arbetskraft kan det ibland vara mycket stora skillnader. Specialiserad arbetskraft kan ofta tjäna tio gånger så mycket.

 

IKEA:s leverantörer i Europa
Ca 60 % av IKEA:s produktion sker idag i Europa. Motsvarande siffra för Asien är 33 %. Totalt har det svenska företaget 1046 underleverantörer i 52 länder. IKEA:s koordinator i Polen, ett land där en stor del av produktionen sker, menar att konkurrensen bland leverantörerna är hård. Det gäller att de är tillräckligt produktiva, eftersom tillverkningen annars kommer att förläggas någon annanstans. För att bli mer effektiva försöker de konstant kapa kostnader i hela tillverkningskedjan. De bedömer att omkring 70 % av inköpspriset för en möbel utgörs av råvarukostnader. Fabriken i Polen använder sig mestadels av lokala sågverk för att dra ner på transportkostnaderna, men för att garantera hög kvalitet gäller det att köpa in från flera håll.

 

Framgångar för IKEA under de senaste åren
Världens ekonomi har varit minst sagt skakig under de senaste åren, men IKEA sticker ut från mängden och har varit mycket framgångsrika. År 2012 slog de rekord när det gäller både vinst och omsättning. Vinsten landade på 34 miljarder kronor. IKEA har planer på att expandera ytterliga under den kommande tiden och letar just nu efter nya leverantörer i Afrika. För tillfället finns det endast ett IKEA-varuhus på den afrikanska kontinenten. Detta ligger i Kairo i Egypten och öppnades i november 2013 av en franchisetagare.

Ikeas leverantörer 1