Capellagården

Carl Malmsten har kallats ”den nygamla möbelkonstens grundare i Sverige”, och var en nyckelfigur inom svensk möbeltillverkning på 1920-talet. En av de viktigaste sakerna han lämnade för eftervärlden, förutom sina vackra möbler, var Capellagården i Vickleby på Öland, en skola för blivande möbelsnickare som han grundade år 1960. Tolv år senare dog Malmsten på Öland, och han är begraven på Vickleby kyrkogård. Idag är Capellagården fortfarande i full gång, och har utökat sin verksamhet med flera linjer förutom möbelsnickeri. Man kan till exempel läsa en linje inriktad på textil, och en inriktad på hantverket kring keramik.

Vad gäller möbellinjen är det en utbildning inte bara i möbelkunskap utan även i inredningskunskap, där eleverna får lära sig trähantverket. I slutet av utbildningen tillverkar alla elever ett gesällstycke, enligt traditionen. Utgångspunkten i utbildningen är enligt skolan själva elevernas personliga förutsättningar och mål, i kombination med svensk möbeltradition och hantverkartradition. Denna får agera som bas när utbildningen sedan anpassar sig efter tidens krav när det gäller konstruktion, funktion och material. Målet är att de studenter som går ut utbildningen ska kunna klara sig i yrkeslivet som möbelhantverkare, och även ska kunna fördjupa sig inom ämnen som formgivning och produktutveckling. Undervisningen bedrivs i små grupper om högst 19 elever per handledare, och ungefär 80 procent av all undervisningstid sker i en verkstad. Som student vid skolan har man också möjlighet att göra ett utbyte till antingen Redwood College i USA eller Toyama universitet i Japan. Man har också tillgång till Carl Malmstens ritningsarkiv, som finns bevarat på skolan.Carl_Malmsten

Utbildningen är heltäckande, och börjar under det första året med skisstekniker och rittekniker, för att sedan gå via bland annat träslagens egenskaper, olika ytbehandlingar och sluta med tillverkningen av gesällstycket, alternativt ett produktuppdrag mot en kund. Under utbildningens gång studerar man också mer teoretiska ämnen som konsthistoria, liksom rent konstnärliga ämnen som målning och teckning.

Något som man däremot inte kan lära sig på Capellagården är hur man tillverkar fönster. Även de som har utbildat sig vid Capellagården är med andra ord hänvisade till att beställa färdiga fönster när de ska inreda ett hus. Kanske vänder de sig då till Byggmax.se, där man hittar ett stort utbud av billiga fönster.