Piratkopierade möbler

Piratkopierade möbler är ett problem som växer för möbelindustrin. Många i branschen vittnar om att kunderna i allt högre grad accepterar falska designmöbler, vilket gör att de som piratkopierar tjänar stora summor pengar. Många möbelklassiker finns nu att köpa i piratkopierad version, bland annat fåtöljen Lamino och hyllan Pilaster. Även Arne Jacobsens Ägget och Myran har kopierats och finns att köpa på den svarta marknaden. Cecilia Ask Engström från branschorganisationen Trä- och möbelföretagen (TMF) menar att det finns omkring 15 aktörer som säljer möbelkopior i Sverige. De flesta gör detta på internet, vilket gör det svårare att komma till rätta med problemet. Även om branschorganisationen helst skulle vilja driva rättsliga processer för att få bort dessa aktörer, är det inte lika lätt som det låter. Det tar tid och kostar mycket pengar att driva tvister som rör piratkopierade möbler och möbeltillverkarna vill så klart hellre lägga energi på att utveckla sina produkter och sälja sina egna möbler.

 

Ibland lagligt att sälja kopior
Att sälja kopierade möbler är inte nödvändigtvis olagligt. Företaget Designers Revolt är helt öppna med att de säljer kopior till en bråkdel av priset för en originalmöbel. De menar att upphovsrättslagen är ålderdomlig och inte längre relevant. Jan Bertoft är generalsekreterare på Sveriges Konsumenter och håller till viss del med om detta. Han menar att man ibland måste fråga sig hur lång tid efter skaparens bortgång som rättigheter gäller. Han tillägger också att det inte är konsumenterna som bär skulden för att piratkopiering ökar utan att det är industrin som själva måste hitta en lösning. Dock förespråkar han samtidigt att en patentlagstiftning kan vara nödvändigt. En sådan skulle göra det förbjudet att sälja kopior, eftersom det alltså finns ett patent på en specifik design.

 

Vilka klagomål har framförts?
Väldigt få konsumenter har klagat på piratkopierade möbler. Det senaste exemplet på när någon har hört av sig till Konsumentverket i frågan rörde just Designers Revolt. En kund menade att företaget hade marknadsfört en vara som ett original medan det i själva verket var en kopia. Kunden yrkade på att de jämförde priser mellan olika möbler på ett sätt som antydde att deras varor var original och menade att det var vilseledande marknadsföring. Detta ärende prövades dock aldrig av Konsumentverket och sedan dess har det inte kommit in några fler anmälningar.

Piratkopierade möbler 2